Վ. Բրյուսովի անվ. լեզվահասարակագիտական համալսարանի ուսանողական խորհուրդը 20 տարեկան է