«Երեւան Գելըրի» (Yerevan Gallery)  պաշտոնական բացումը