Միայն Նաիրա Զոհրաբյանը կարող էր նման իմիջային անցումներ անել