«Ժամանակի փոխակերպումն արվեստների միջոցով» բացառիկ հեղինակային ծրագիր