Ապրիլի 13-14-ը անցկացվեց բաց կառավարման և տվյալների Հեքըթոն (Լուսանկարներ)