Իր տեսակով  առանձնահատուկ և տարբերվող՝ «Demirkhanyan’s Models School»