Հայ֊Գերմանական համագործակցության արդյունքում բացվեց “ԼիմՖ” վերականգնողական կենտրոնը Տիգրանյան 6 հասցեում