Երևանի նկատմամբ սերն այժմ կարելի է արտահայտել կրծքանշաններով. շուկայում հայտնվել են «Յերեվան-ցի» փիները՝