Հայաստանում ստեղծվել են անվտանգ էկոլոգիական միջանցքներ