2019 թ. մայիսի 10-ից Առողջապահական համակարգում է աշխատում Ա. Բերբերյանը