Ազգային ժողովը շարունակել է հերթական նիստերի աշխատանքը